Læs med/

Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2021

Offentliggjort 9. marts 2022

Hvordan har du det❓Det spørgsmål har den Nationale Sundhedsprofil 2021 fået svar på fra flere end 180.000 danskere, der har svaret på spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel.


Hurtigt overblik
Spørgsmålene undersøger om vi ryger og drikker mindre, om vi trives vi bedre, er ensomme, og om vi føler vi os stressede.

Andelen med en høj score på stressskalaen er større blandt kvinder (33,6 %) end blandt mænd (24,5 %). Et tilsvarende mønster ses i alle aldersgrupper. Det en en bekymrende udvikling. 

Procentdel som oplever høj stress. Alder ml 16-75+ både mænd og kvinder: 

¡ år 2013 21,3 % (deltagere 150.000)
¡ år 2017 25,1 % (deltagere 168.00)
¡ år 2021 29,1 % (deltagere 172.000)  

Tallene for unge er endnu mere forudroligende:
Unge ml 16-24 år både mænd og kvinder, som oplever høj stress

¡ 2013 24,2%
¡ 2017 31,9%
¡ 2021 41,7%

Så hånden på hjertet hvordan har du det? Hvordan har dine kolleger det, hvordan har de unge omkring dig det? 

Vi har længe vidst, at vi er på en uholdbar kurs. Tiden er moden til at definere et paradigmeskifte for præstation som et succes-parameter. Mere vigtig end nogensiden, når vi ser på udviklingen for høj stress, udmattelse, ensomhed og manglende mental trivsel blandt unge. 

Vi skal hjælpe unge. Vi kan starte med at lægge superlativ normen “opnå mere, nu og hurtigere” bag os, så unge ikke føler sig utilstrækkelige allerede som teenagere og bærer uhensigtmæssige præstationsforventeringer med sig videre i livet og ind i arbejdslivet. 

Jeg har et forslag til et paradigmeskifte, hvor fokus er at styrke mennesket for at løfte potentialet. 

✅ Sætte farten ned i stedet for at speede op
✅ Nærvær i stedet for fravær
✅ Være i stedet for gøren 
✅ Tid til optankning i stedet for udmattelse 
✅ Pause i stedet for forstyrrelser 

Download den korte udgave af rapporten her


Læs mere om danskernes sundhed 2021 https://lnkd.in/g2uDnWzhDERFOR SKAL DU

MESTRE PAUSEN

“When you press the Pause button on a machine, it stops. But when you press the Pause button on human beings they start .”


Thomas L. Friedman.