Læs med/

Spræng rammerne, riv indgroede tankegange op og opløs strukturerne

EGN Network Danmark interview med Gitte Just


Menneskekærlige ledere og økosystemer af omsorg vil gøre os bedre til vores arbejde og forhindre stress, mener ekspert Gitte Just.

Vi går på arbejde som hele mennesker. Det vil sige, at vi tager vores private liv og personlighed med på kontoret. Vi skal derfor blive bedre til at indrette både rammer og måden at arbejde på, så ledere, strukturer og kultur favner medarbejdernes personlighed og behov, så de kan finde mening og føle sig motiverede til at bidrage med deres bedste, uden at blive syge.


Gitte Just er stifter og ejer af trivselsbureauet Pause Zone. Gitte har mere end 25+ års solid erfaring med ledelse, strategiarbejde og medarbejderudvikling. Hun har beklædt en række direktørstillinger og bestyrelsesposter i ind- og udland samt stået i spidsen for at opbygge og udvikle virksomheder og etableret professionelle netværk i nationale og internationale organisationer.


Efter hendes bedste overbevisning bliver alt for mange af os syge af et stigende præstationspres, hvilket understøttes af national og international forskning og sundhedsrapporter, som rapporterer om stadig stigning i kroniske sygdomme, i stressrelaterede sygdomme, udbrændthed, angst og depression.


Arbejde og privatliv smelter sammen

”Tidligere efterlod man sit private liv uden for døren. I dag er det anderledes. Vi tager værdier, følelser og udfordringer med på job; fra gode oplevelser, hårde stunder i livet til irritation over at have sovet dårligt, skænderier – alt det som det indbefatter at være menneske kommer med på jobbet,” fortæller Gitte Just.


Grænsen mellem privatliv og arbejde er ydermere udvisket efter Covid, da store dele af arbejdstyrken arbejder hjemmefra en eller flere dage om ugen. Selvom det kan være udfordrende, skal arbejdspladsen se sammensmeltningen mellem privatliv og arbejdsliv som en stor mulighed for at lære hver enkelt medarbejder bedre at kende, så man i højere grad kan tilpasse opgaver til den enkeltes styrker, kompetencer og passion. Dette kommer til gavn for både arbejdsglæde og præstationsniveau.


“Når vi får lov til at være dem vi er, trives vi, bliver energifyldte og glade. Når vi føler os værdsatte og anerkendte, føler vi os trygge. Når vi føler os trygge, blomstrer innovation og kreativitet, fordi vi ikke skal overleve eller beskytte os selv og vores egoer.”


Helhedstænkende trivsel

Vi tilbringer omkring en tredjedel af vores liv på arbejde. Når vi stræber efter at få mere helhed og balance i livet, er det ikke nok at gøre det uden for arbejdet – det skal også hænge sammen med arbejdet. Vi kan derfor aflive work-life-balance og fremad blot tale om lifebalance, fordi arbejdspladsen egentlig er en forlængelse af resten af ​​vores liv. De ønsker og mål, vi har i livet – fx at leve et sundt og balanceret liv, forventer vi at arbejdspladsen hjælper os med at opfylde. Arbejdspladsen har også en interesse i at hjælpe os med at leve sundt og harmonisk. Det kan de gøre ved at tilbyde sund kost, motion, give muligheder for ro og fordybelse i inspirerende rammer, samt adgang til kreative fællesskaber. Vi ønsker også, at vores arbejde har et større formål og at vores værdier og holdninger respekteres.


Ledelse i forandring

Ledelse er altid i forandring, men future of work kommer til at stille andre krav til ledere, da de skal lede på tværs af kontor, hjemmekontor og digitale mødeplatforme. Lederen skal have god fornemmelse af den enkelte medarbejder, vide hvornår der er brug for motivation, inspiration og ledelse i alle scenarier.


”Der er ingen tvivl om, at hele ledelsesrummet er under forandring. Nogle arbejder helt uden en leder. Andre steder kan medarbejdere selv bestemme, hvilken leder de vil følge. Kontrol har været en stor del af det gamle arbejdsparadigme – nu skal man som leder blive bedre til at udvise tillid og til at kende mennesker. Fremtidens leder er autentisk, tilgængelig, tillidsfuld og interesseret i at udvikle mennesker og nudge dem i den retning, hvor deres potentiale er.”


Dette skift kommer også til at have betydning for, hvem der egner sig bedst til at være ledere. Det giver nemlig ikke nødvendigvis mening at forfremme dem, som har skabt de bedste resultater.

”Ofte er folk blevet forfremmet på baggrund af opnåede resultater, og det selvom de måske ikke engang havde lyst til eller havde evnerne til at være ledere. Fremtidens leder er empatisk og elsker at drage omsorg for andre mennesker. Ellers bliver man ikke en leder, som andre vil følge.” 


Både for ledere og medarbejdere kan det være svært at navigere i en grænseløs overgang mellem privatliv og arbejde, men der er et stort potentiale i at italesætte og diskutere, hvordan man skaber trivsel og mere omsorg, når arbejde og privatliv smelter sammen. Gitte Just rådgiver i regi af trivselsbureauet Pause Zone  virksomheder på det strategiske niveau, men tilbyder også coaching for den enkelte leder.


Hør mere på webinaret

Du kan høre meget mere om, hvordan vi bliver bedre til at arbejde på en sund måde i fremtiden. Det kan du gøre, når Gitte Just gæster EGN live webinar fredag den 26. august klokken 10. Det er gratis, og du kan tilmelde dig lige her.

En PAUSE

inviterer til afkobling og optankning, der hvor arbejdet sker