Læs med/

Hybrid arbejde er det største eksperiment og mulighed i årtier

Af Gitte Just

Det hybride arbejdsliv er kommet for at blive og er hverdag for rigtig mange medarbejdere.

Det giver mere fleksibilitet, mere arbejdsglæde, bedre præstation og mulighed for fordybelse, men det påvirker også vores forhold til det at gå på arbejde, til arbejdspladsen, til ledere, til kolleger og i sidste ende til trivsel.


Vi er stadig i hybrid arbejde version 1.0.


Det var omdrejningspunktet for en workshop, jeg afholdte igår omkring mestring af det hybride arbejde på KOMBIT A/S


Vi bygger flyet i luften. Vi læner os op af de erfaringer, som vi fik under nedlukningen. Men der er stadig en del spørgsmål, som vi skal finde de rette løsninger og svar på.


Vi skal finde ud af at mestre det, så det giver mening for medarbejderen, virksomheden, opgaveløsningen og for fællesskabet. Vi skal passe på, at vi ikke i ren iver går for hurtigt frem, implementere løsninger og strukturer, som kan være svære at rulle tilbage.


Ingen ønsker gammel vin på nye flasker. Det vil være synd og skam at misse den største mulighed vi har haft i årtier for at gentænke vores arbejdsliv, og måden vi arbejder på.


Både i Danmark og rundt i verden har organisationer været hurtige til at gribe mulighederne: Har tilpasset og indrettet nye kontorer til nye formater, skiftet det store HQ med mindre lokaler, da der jo ikke længere skal være plads til så mange medarbejdere.


Samtidig er der indikeringer på, at virksomheder – især i USA har kaldt medarbejderne tilbage på kontoret, fordi der har været undersøgelser, som peger på, at medarbejderene ikke performere lige så godt som under COVID. Så ejendomsmarkedet for kontorer er på vej op igen!


Lad os huske os selv på, at vi er i en stejl læringskurve, og det som var scenariet igår, måske ikke er fremtiden, og vi ikke har alle svarene.


Vi skal holde os for øje

  • At fokus er at finde den rette balance mellem den enkeltes ønske, fællesskabet og opgaveløsningen
  • At test og prototyper ikke bare bliver implementeret uden grundig evaluering af brugerne
  • At vi ikke bare overfører formater 1:1 fra den fysiske verden til den digitale
  • At alle har forskellige behov og perspektiver på arbejde og arbejdsliv
  • At vi løbende forventningsafstemmer, evaluerer og har dialog om, hvad der fungerer, og hvad der skal med videre til Hybrid Arbejde Version 2.0
  • At vi ikke sander muligheden til i nye regler, strukturer og lovgivning


Mine anbefalinger

  • At involvere medarbejdere i at skræddersy de nye formaterne med hensyntagen til opgaveløsningen, fællesskabet og den enkeltes behov
  • At sørge for faste nedslag og kommunikation om, at jeres hybride arbejde version er in the making
  • At alle input og feedback tages med i overvejelserne medi den model, der passer bedst til jer

DERFOR SKAL DU

MESTRE PAUSEN

“When you press the Pause button on a machine, it stops. But when you press the Pause button on human beings they start .”


Thomas L. Friedman.