Ydelse – Mestre Egenomsorg 

.

.

.

Vi sætter nyt perspektiv på jeres trivsel med mestring af egenomsorg 


Bevidst egenomsorg – Vejen til bedre sundhed


Sundhed er vores mentale og fysiske styrke og vitalitet. Sundhed og et godt helbred handler om at fungere og have livskvalitet ikke at undgå sygdom eller død. Et stærkt helbred hjælper os med at føre meningsfulde, produktive og tilfredsstillende liv.


Sundhed er vores hukommelse, vores evne til at løse problemer, vores evne til at klare livets udfordringer, og evne til at opbygge og opretholde relationer og nærvær samt vores følelse af handlefrihed, positivitet og formål i livet.Derfor skal du mestre egenomsorgDen bedste til at tage sig at din sundhed er dig

Sundhed og et godt helbred er afgørende for din trivsel og livskvalitet og den bedste til at tage sig af sig din sundhed og helbred er dig selv. Det er dig, som ved og kan mærke, hvordan du har det, hvis du er bevidst om de signaler, du modtager fra krop og sind.


Medarbejdere, der er bevidste og i kontakt med deres behov for at restituere og tage pauser, er ikke alene et større aktiv for virksomheden, men de oplever også, at de har en højere livskvalitet.


Mestre Egenomsorg Forløbet

Mestre Egenomsorg Forløbet handler om at opøve medarbejdernes bevidsthed i at vurdere deres velbefindende og i at lære at mestre deres egen sundhed.


Som mennesker er vi forskellige, har forskellige behov på forskellige tidspunkter - vi har derfor brug for personaliserede redskaber. 


På baggrund af indledende test, identificerer vi i samarbejde med medarbejderen de aktiviteter og øvelser, som kan hjælpe medarbejderen med at mestre bevidst egenomsorg i en fleksibel og travl hverdag.


Medarbejdere får indsigt, viden, værktøjer og øvelser i at restituere og i at holde forskellige former for pauser og aktiviteter lige præcis på de områder, hvor de er udfordret. 


Forløbet hjælper dem med at skabe balance og med at tanke op på energi på tværs af de mentale, fysiske, sociale, følelsesmæssige og åndelige behov.


At være bevidst, forstå og reagere på egne fysiske, mentale, følelsesmæssige, sociale og spirituelle behov er “Mestring af Egenomsorg”, og hjælper medarbejderne til et liv i balance.


Interesseret i at høre hvordan I kan mestre egenomsorg hos jer?

Ræk ud, hvis du vil høre mere

Gitte Just

CEO og Founder

Gitte@bewell.agency

+28923441