Trivsel opstår ikke af sig selv.

Der skal arbejdes for det.

Lad os komme igang!

i..


..

Be Well - The Well-being Agency

Vi er eksperter i trivsel, men vi kender ikke din arbejdsplads på forhånd. Derfor går vi omhyggeligt til værks. Vi bruger grundig research og nyeste forskning indenfor adfærd og psykologi og vi trækker på dygtige menneskers viden om alt fra rumindretning, stress, fysisk og mental træning, kost og søvn.

Her er hvad vi kan tilbyde:

Sensory design strategi


Vores trivselsstrategi er baseret på bottom-up processer, der involverer hele jeres organisation, både ledere og medarbejdere. Vi tager udgangspunkt i eksistende tiltag, erfaringer, behov og ambitioner, så I ved hvor I kommer fra, hvor I skal hen, og hvordan I kommer derhen. 


Rumdesign


Rum er ikke bare rum. De rum, vi opholder os i, påvirker vores sanser, koncentration,  mulighed for samarbejde og vores følelser. 

Be Well skræddersyer rum og udeområder på arbejdspladsen, der både tilgodeser den travle arbejdsdag og giver mulighed for afstressning. 


Trivselsledelse


Ledere, der trives skaber mere engagement, større loyalitet samt klarhed og retning for teams.


Keynote 


I får inspiration til at nytænke fremtidens trivsel.


Få nyeste tendenser, indsigt og analyser.