Be well/ Case/ Ørsted

Well-being Journey

Det globale HR-Partner team i Ørsted oplevede ekstremt stort pres under Corona-krisen.


De havde brug for viden, indsigt og værktøjer til at dagligt at praktisere pauser, som både kunne hjælpe dem med at restituere mentalt, og til at inspirerere ledere og medarbejdere i resten af organsationen til trivsel på tværs af landegrænser og tidszoner i en periode, hvor alle skulle være forberedte på at agere i en hverdag, hvor alt var nyt og ukendt. 


Be Well udviklede et skræddersyet Well-being forløb, som havde til formål at opøve deres bevidsthed om eget velbefindende og på den baggrund dagligt at praktisere egenomsorg med redskaber, viden og indsigt tilpasset deres behov. 


Forløbet blev afviklet og faciliteret virtuelt til HR-Partere i Danmark, Polen, USA og Malaysia. 


Pernille AlbergInteresseret i at høre mere om, hvordan I kan mestre egenomsorg hos jer?

Gitte Just

CEO og Founder

Gitte@bewell.agency

+28923441