Be well/ Case/Rockwoolfonden

.

.

.

.

.

Ny fælles retning for unges trivsel

Kontekst

Rockwoolfonden har med initiativet "Tænk, hvis" sat sig for at undersøge, hvordan der kan skabes ny fælles retning for unges trivsel i samarbejde med Dansk Design Center og en række samarbejdspartnere, herunder Be Well.  


Tilgang

Aktivere viden om mental trivsel gennem fremtidsdesign og udforme billeder på alternative tilgange til de systemer vi kender i dag hen over 3 fremtidslaboratorier, hvor eksperter, specialister, lærere, psykologer, lægfolk, designere m.m. med fokus på trivsel er inviteret til at deltage i at forme konkrete scenarier for styrket trivsel blandt unge gennem tre fremtidslaboratorier i maj, juni og august. 


Tænk, hvis vi har til formål at aktivere viden om mental trivsel gennem fremtidsdesign og udforme billeder på alternative tilgange til de systemer vi kender i dag hen over 3 fremtidslaboratorier, hvor eksperter, specialister, lærere, psykologer, lægfolk, designere m.m. med fokus på trivsel er inviteret til at deltage i at forme konkrete scenarier for styrket trivsel blandt unge gennem tre fremtidslaboratorier. 


Løsning

Initiativet skal fremlægge mulige scenarier, som viser, hvordan vi sammen kan skabe en fremtid, hvor færre unge mistrives. Hvor trivsel er et fælles ansvar og ikke lægges over på den enkelte. Hvor rammerne for hverdagen fordrer flere positive fællesskaber og mere mening. Hvor vi griber hinanden, før vi falder. Hvor vi har bøjet kurven for angst, depression og stress. Hvor vi skaber trivsel i stedet for at behandle symptomer på mistrivsel.


En sådan fremtid kræver et grundlæggende skift i den måde, vi anskuer det nuværende system på. Det kræver ny viden, nye spilleregler og inddragelse af aktører på nye måder.


Vi kan ikke stå alene, hvis vi skal trives; vores trivsel påvirkes af den kontekst vi er i og alt det, der omgiver os i hverdagen.

Interesseret i at høre mere om, hvordan I kan mestre egenomsorg hos jer?

Gitte Just

CEO og Founder

Gitte@bewell.agency

+28923441